210-2759223

 

 

 

  • Επισκευή - αναβάθμιση προσωπικών υπολογιστών (PC).

 

 

 

 

 

 

  • Συντήρηση - αναβάθμιση λογισμικούlogismiko2.jpg.

 

 

 

 

 

Σας περιμένουμε για ΔΩΡΕΑΝ διάγνωση και άμμεση επισκευή.

Κύλιση στην Αρχή